Contoh Pidato tentang Kebersihan dalam Bahasa Sunda

loading...
Contoh Pidato Bahasa Sunda yang akan kami sampaikan yaitu mengenai kebersihan - Pidato adalah seni menyampaikan informasi melalui bahasa lisan. Saat berpidato menggunakan bahasa sunda (jawa barat), ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni intonasi, mimik muka, dan tata bahasa. Bagaimana cara membuat pidato dengan tata bahasa sunda yang benar? Anda bisa melihat kamus bahasa sunda kemudian merangkai kata demi kata menjadi susunan kalimat yang baku dalam versi bahasa sunda.

Perlu Anda ketahui bahwa bahasa asli dari daerah jawa barat ini memiliki keunikan tersendiri. Dimana letak keunikannya? Bahasa sunda ini unik dalam hal memposisikan istilah untuk diri sendiri, orang yang lebih tua, untuk sebaya, dan untuk anak sebawah kita. Oleh sebab itu, Anda perlu belajar lebih dalam untuk memahami bahasanya. Jangan sampai bahasa yang seharusnya ditujukan pada teman sebaya kita gunakan pada orang tua, karena itu akan menimbulkan kesan kurang sopan.

Baiklah sesuai dengan judulnya, kali ini windowbrain akan memberikan contoh pidato dalam bahasa sunda yang baku dan tentunya sopan. Tema yang diangkat untuk pidato ini yaitu mengenai kebersihan. Anda bisa menggunakan contoh pidato yang kami berikan ini untuk berpidato dalam majelis taklim, dan atau di sekolah.

Contoh Pidato Kebersihan dalam Bahasa Sunda


Silahkan Anda baca teks pidato di bawah.

Assalaamu alaikum warahmatullahi wa barakaatuh
Alhamdulillah dina waktos ieu urang tiasa riung mungpulung dina ieu tempat dina raraga silih wasiatan dina kasaean. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng sukur ka dzat ilahi robbi. Anu mana dina danget ieu urang tos dipaparin mang pirang-pirang kanikmatan. Atuh anu langkung utamana nyaeta nikmat iman sareng Islam.

Salawat sinareng salam, mugia tetep dicurah-limpahkeun ka panutan alam, habibana wa nabiyyana Muhammad SAW. Atuh teu hilap oge ka keluargana, para sahabatna, sareng mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umat mantena. Amin.

Dina kasempetan anu ayeuna, simkuring bade ngadugikeun salah sawios hadist anu unggelna "Annadzofatu minal iman". Anu pihartoseunana nyaeta kabersihan teh eta sabagian tina iman. Hadirin anu miharep rido Alloh, upami ku urang ditingal dina kahirupan sadidinten, urang sering ngahilapkeun kana beberesih nu utamina dina kabersihan lingkungan tempat urang calik.

Buruan kalotor, solokan pinuh ku runtah, eta teh mangrupikeun hal sapele anu teu diangap penting ku sapalihna jalmi. Padahal parantos ditegaskeun dina hadist yen kabersihan teh eta sapalihna tina kaimanan. Ku hadist eta tos jelas, yen urang teh wajib ngajaga kabersihan. Bade kabersihan pribadi atanapi lingkungan. Dina sapalihna hadist disebatkeun yen Alloh teh maha endah, sareng mikacinta kana kana kaendahan.

Hadist nu kadua eta ngaisaratkeun ka urang sadayana sangkan kedah ngajagi diri sareng tempat urang tina kabersihan. Urang ige sadayana pasti uninga, yen bersih teh endah. Kumargi eta, hayu urang sasarengan ngajagi kabersihan sangkan ku eta urang bakal sehat, lingkungan urang janten sehat tur endah katingalna.

Teu kenging dugi ka diri pribadi bersih, tapi lingkungan henteu. Eta ge lepat upami carana kitu mah. Dua nana kedah saimbang supados tujuan sareng parentah Gusti Alloh tiasa kajalankeun ku urang sadayana. Tina lingkungan anu bersih tiasa ngawujudkeun jasmani anu sehat tur kuat.

Ti kawit ayeuna hayu urang ngajagi lingkungan urang tina sampah atanapi runtah dina raraga ngajalankeun sabagian parentah-Na, sareng ningkatkeun kaimanan urang salaku muslim anu sajati. Peryogi kauninga oge, yen setan resepeun kana tempat-tempat anu kotor sareng bau. Atuh eta oge tiasa janten alesan kadua kango nguatkeun pentingna kabersihan.

Mung sakitu anu tiasa kapihatur. Mugia tiasa nyandak manfaat tina anu didugikeun nembe.

Hatur nuhun kana perhatosanana, billahi fi sabilil haq, wassalaamu alaikum warahmatullahi wa barokatuh.

Itulah contoh pidato bahasa sunda yang bisa windowbrain sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat berpidato.

Naskah pidato di atas dapat diunduh dalam bentuk document melalui link berikut -> ( DOWNLOAD )

loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Contoh Pidato tentang Kebersihan dalam Bahasa Sunda"

Posting Komentar